Het Gedrag



Over het gedrag van de Nerts valt wel het een en ander te vertellen omdat wij denken dat de meeste mensen daar een verkeerde indruk van hebben. Iedereen die wij spreken denkt dat een Nerts een agressief beest is dat alles dood bijt wat hij te pakken kan krijgen, en dat ze onhandelbaar zijn. Dit is ook de mening van verschillende nertsenfokkers in het land. De Fokkers die wij benaderd hebben, en dat zijn toch wel een 15 stuks gaven allemaal aan dat een Nerts onhanteerbaar is, die net als een Bunzing nimmer tam te maken is. Maar omdat wij niet de bedoeling hadden om een Nerts tam te maken, maar om bij onze wasberen te zetten, wisten wij dus ook niet waar we aan begonnen. De reden dat we uiteindelijk toch een Nertsenpup kregen was dat wij al ervaring hadden met Wasberen en Stinkdieren en dus wel zouden weten waar we aan begonnen. Wij stonden er van te kijken wat voor een band er groeide tussen onze dochter en de Nerts, Snoopy genaamd. Deze 2 zijn tot op de dag van vandaag dikke maatjes en Snoopy is toch al lang volwassen. De eerste 8 weken van Snoopy’s bestaan hebben mijn vrouw en ik niet veel meer gedaan dan haar ren verschoond en haar gevoerd, en de rest van de opvoeding heeft onze dochter (Jill) van nu 6 jr. op haar genomen. Misschien omdat zij zo intensief bezig is geweest met het beestje, hebben we nu een dier dat wij gerust een huisdier kunnen noemen.

Een Nerts is zowel een dag als nachtdier, zij houdt zogenoemde muizenslaapjes.  

Een Nerts is een speels dier en lijkt in haar spel heel veel op een otter. Zij zijn ook echte zwemmers en zijn het grootste gedeelte (wanneer mogelijk) van de dag in het water te vinden. Onze Nerts geniet ervan om in het water gegooide voorwerpen op te duiken. Zij zijn van nature zeer nieuwsgierig en ondernemend en doordat zij muizenslaapjes doen ook het grootste gedeelte van de dag actief. Dit gedrag zie je ook op de farms, want zodra je in een rij met kooien komt zie je alle Nertsen rechtop gaan staan om te kijken wat er gebeurt. Je leest ook vaak over stereotiep gedrag bij de nertsen in de farms, maar daar heb ik nog in weinig gevallen van gezien. Misschien zullen er echt wel Nertsen gek worden in deze kooien, maar wat wij gezien hebben was normaal gedrag en zelfs speelgedrag.

Een Nerts is ook een erg schoon dier en veel bezig met zichzelf schoonmaken, en is gemakkelijk zindelijk te maken omdat zij 1 plaats als toilet gebruiken. Wat ons ook zo aanspreekt in het gedrag van een nerts is de respons die zij geven als je ze uitdaagt om te spelen, en dat de liefde niet alleen door de maag gaat en dat is bij onze wasberen en stinkdier wel het geval. Wat wij wel vervelend vinden is de eenkennigheid van onze Nerts waardoor het niet mogelijk is om haar los te laten wanneer er vreemde personen bij ons in huis zijn.

Wij met ons gezin en de mensen die onze Nerts hebben leren kennen zijn allen behoorlijk onder de indruk geraakt over het gedrag van de Nerts, en er zijn mensen die vinden dat het een kruising is tussen de otter en een fret. Wij hopen dat er meer mensen bijkomen die een nerts anders gaan zien en dat zij erachter komen dat er veel meer inzit dan die onhandelbare killer.